top of page

CLASH DER TITANEN (CDT) RULES AND REGULATIONS

zondag 9 OKTOBER 2022

 • “Clash der Titanen” 60km

 • “Clash der Titanen XL” 110km

Artikel 1: Beschrijving van de wedstrijden

 • “Clash der Titanen” is een trail wedstrijd van ongeveer 60 km met ongeveer 1125 positieve hoogtemeters, die bijna volledig verloopt over onverharde en semi-verharde ondergrond (single-tracks en bospaden). 

 • “Clash der Titanen XL” is een trail wedstrijd van ongeveer 110 km met ongeveer 1887 positieve hoogtemeters, die bijna volledig verloopt over onverharde en semi-verharde ondergrond (single-tracks en bospaden). 

 • deze wedstrijden staan open voor atleten die goed voorbereid zijn op het lopen over geaccidenteerd terrein, met technische passages, in de volle natuur.

 • Aangepast schoeisel (trail schoenen met goede grip) is sterk aanbevolen.

 

Artikel 2: Inschrijvingen en tarieven

 • De minimum leeftijd bij inschrijving bedraagt 18 jaar.

 • Een medisch attest met vermelding dat “de deelnemer geschikt is bevonden om deel te nemen aan loopwedstrijden in competitieverband” van max 1 jaar oud is verplicht. Bij inschrijving zal gevraagd worden om dit attest te uploaden. 

 • Bij inschrijving zal gevraagd worden onmiddellijk te betalen om de plaats van de deelnemer te bevestigen.

 • Inschrijvingen zijn geopend van 1 april 2022 tem 30 september 2022. Op 1 oktober 2022 worden de lijsten definitief afgesloten.

 

 


 

 • Betalingen gebeuren online en een mail zal na betaling worden verstuurd om de inschrijving te bevestigen.

 • Startnummers zullen niet worden opgestuurd, maar kunnen afgehaald worden de dag zelf aan de registratie, tot een half uur voor de start van de betreffende afstand.

 • elk onvolledig en/of onbetaald dossier zal verworpen worden

 • elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij inschrijving.

 • Nummers mogen niet worden overgedragen naar een andere deelnemer, zonder de organisatie op de hoogte te brengen. Doet men dit toch, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

 • Elke inschrijving zal behandeld worden als zijnde definitief en niet-terugbetaalbaar, welke de reden ook is, uitgezonderd de gevallen beschreven in de Disclaimer Artikel 7.

 • Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 per afstand. Bij het overtreffen van dit getal, zal u op een reservelijst kunnen plaatsnemen tot het eventueel vrijkomen van een nummer.

 

Artikel 3: Afhalen van startnummer

 • Het startnummer zal aan de registratie worden opgehaald door de deelnemer zelf tot een half uur voor de start van de wedstrijd.

 • Elke deelnemer zal ook een live tracker ontvangen die te bevestigen is bovenop de schouder (bv op de hydration pack) 

 • Adres van de registratie, alsook van START en AANKOMST: Tennis Wezemaal, Spikstraat 9 te 3111 WEZEMAAL.

 

Artikel 4: De wedstrijd praktisch / startuur / cut-off time / dropbag

 • De start van de 110km zal gegeven worden om 04:00 de nacht van zaterdag op zondag, de start van de 60km om 06:00 zondagochtend.

 • De cut-off time van de 110km is zondag om 23:00, dit veronderstelt een gemiddelde snelheid van 5,84km/h. de cut-off time van de 60km is zondag om 16:00, dit veronderstelt een gemiddelde snelheid van 6.0km/h.

 • Vóór de start (enkel voor de 110km) kan een DROPBAG worden achtergelaten met droge kledij en persoonlijke bevoorrading. Deze zal door de organisatie naar het tweede Checkpoint (CP 56km) gebracht worden en achteraf terug bezorgd worden aan de finish. Wij aanvaarden enkel gesloten sporttassen met duidelijk je naam en nummer erop. Losse en open zakken worden niet aanvaard.

 • Het startnummer moet ten allen tijde goed zichtbaar gedragen worden. Bij de CP’s zal de naam en nummer van de deelnemers worden gevraagd om veiligheidsredenen. Op deze manier weet de organisatie wie er nog op het parcours aanwezig is.

 • Het parcours zal niet uitgepijld zijn. De deelnemer zal zelf verantwoordelijk zijn om de gpx te volgen op zijn/haar horloge of gps toestel. Enkel op belangrijke en gevaarlijke plaatsen zal de organisatie signalisatie voorzien (gevaarlijke oversteek, splitsing, bevoorrading op 100m, …) 

 

Artikel 5: Checkpoints / bevoorrading 

 • Er zijn voor de 110km 3 CP’s voorzien – op 20km, 56km (DROPBAG) en 84km - en een eindbevoorrading aan de finish. Voor de 60km zijn er 2 CP’s voorzien – op 20km en op 43km – alsook een eindbevoorrading.

 • Op de CP’s zullen water, cola, energiedrank (Sports2) en vaste versnaperingen aangeboden worden. Op CP2 (op 56km voor de 110km en op 43km voor de 60km) zal er tevens pasta en soep worden bedeeld. 

Artikel 6: Aanbevolen uitrusting

 • Trail schoenen met goede grip. Sommige passage kunnen heel technisch en/of modderig zijn.

 • Het gebruik van poles is toegestaan.

 • Voldoende drank (min 1000ml) en calorierijke voeding om semi-autonomie te garanderen tussen de verschillende CP’s in.

 • Thermisch deken

 • Fluitje

 • Smartphone volledig opgeladen en niet in flight-modus. 

 • Horloge met gedownloade gpx van het parcours.

 • Aangepaste kledij voor alle weertypes.

 • Hoofdlampje bij de start (én reserve batterij) eventueel met een rood lichtje achteraan.

 

Artikel 7: Opgave / annulatie / verandering van afstand

 • Verandering van afstand mag, maar enkel na de organisatie hiervan op de hoogte te hebben gebracht en ten laatste op 23/9/2022. Het eventuele verschil in inschrijvingsgelden, terug te betalen door de organisatie of bij te betalen door de deelnemer, zal bepaald worden adhv het betaalde bedrag bij inschrijving en het geldende inschrijvingsbedrag op datum van verandering (zie periodes hierboven).

 • Bij annulatie ingevolge overmacht (corona-maatregelen door de overheid opgelegd, of andere maatregelen van lokale overheden, hevig stormweer of andere omstandigheden die het evenement onmogelijk of te gevaarlijk maken), behoudt de organisator het recht om 10€ van het inschrijvingsgeld in te houden als vergoeding voor de administratie en bevoorradingen en andere voorbereidingen die reeds zijn getroffen.

 • Bij annulatie door de deelnemer, zal eveneens 10€ van het inschrijvingsgeld worden ingehouden, maar enkel in specifieke gevallen; bij zware ziekte of ongeval die hospitalisatie noodzaakt, bij overlijden van de deelnemer, bij overlijden van de partner of een familielid in de eerste graad en dit binnen een maand vóór het evenement. 

 • In alle andere gevallen zal geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden toegestaan.

 • Bij opgave tijdens de wedstrijd, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de organisatie op de hoogte te brengen via het noodnummer dat zal verstrekt worden of via melding aan de dichtstbijzijnde CP. Stap niet uit de wedstrijd zonder melding: wij moeten ten allen tijde weten wie waar en hoeveel deelnemers er op het parcours aanwezig zijn, om veiligheidsredenen voor de nog deelnemende lopers


 

Artikel 8: Disclaimer / verantwoordelijkheid / disqualificatie / tijdspenalty

 • Een goede voorbereiding voor deze wedstrijden is noodzakelijk. De afstand alsook het terrein vergen een zekere fysieke conditie boven het gangbare van de deelnemer. 

 • Tussen de verschillende CP’s die de organisatie voorziet, moet de deelnemer in staat zijn tot semi-autonomie wat eten en drinken betreft.

 • Enkele dagen voor de wedstrijd zal de organisatie de gpx-en vrijgeven. Dit is omdat we door gevoelige natuurgebieden lopen die op sommige plaatsen slechts toegankelijk zijn mits toestemming van de lokale overheden. Gelieve de gpx-en dus ook niet te delen na het evenement op sociale media.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, verlies, schade, kwetsuur tijdens het evenement. De deelnemer zal hiervoor zelf de geschikte verzekeringen afsluiten. 

 • Smartphone is volledig opgeladen en ten allen tijde bereikbaar door de organisatie. 

 • Het is uiteraard ten allen tijde verplicht zich op de openbare weg aan de verkeersregels te houden, gebruik te maken van de voet- en fietspaden waar nodig/mogelijk en aan de rechterkant van de straat te lopen. 

 • Redenen tot disqualificatie (DSQ) staan onder de discretie van de organisator en luiden oa als volgt: 

  • agressief en onsportief gedrag tegenover andere deelnemers, vrijwilligers en organisatoren. 

  • Het weggooien van afval in de natuur. Aan de CP’s staan vuilzakken hiervoor.

  • Het flagrant negeren van hulp aan een andere deelnemer in ernstige nood. In de mate van het mogelijke zal de verstreken tijd voor het bieden van die hulp worden in rekening gebracht bij de tijdsopname

  • Het verlaten van de wedstrijd zonder de organisatie te verwittigen.

 • Bij DSQ zal de deelnemer geen verhaal hebben tegenover de organisator inzake welke vergoeding dan ook.

 • Bij het niet respecteren van het parcours (short cuts), zal een tijdspenalty gegeven worden van 10 minuten per afgesneden kilometer. (Berekend volgens de cut-off tijd.)

 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om mee te delen bij de inschrijving of hij bepaalde allergieën heeft ten aanzien van voeding en/of medicatie en of hij/zij bepaalde medicatie tijdelijk of chronisch inneemt.

 • De organisator zal zorgen voor Hulpdiensten in geval van ernstig ongeval waarbij de deelnemer niet op eigen kracht de wedstrijd kan verlaten.

 • De deelnemer zal bij inschrijving ook een telefoonnummer opgeven van vrienden of familie in geval van nood.  

 • In geen geval zal afval achtergelaten worden in de natuur. Gebruik ook zoveel mogelijk je eigen eco-cup bij de CP’s.

Artikel 9: Klassement / Prijsuitreiking

 • Elke deelnemer die binnen de vooropgestelde cut-off time de meet bereikt heeft, zal opgenomen worden in een algemeen eindklassement en volgens leeftijdscategorie. Hij/zij zal dan ook een medaille of aandenken ontvangen.

 • Voor de Dames en de Heren, zal er voor de eerste drie van elke categorie een prijs worden uitgereikt. 

 

Artikel 10: Beeldrechten / privacy

 • Bij inschrijving en ondertekening van deze R&R, geeft de deelnemer de organisator de toestemming om alle beeldmateriaal, waarop de deelnemer te zien is, te gebruiken voor promotionele doeleinden (promo filmpje, foto’s op Facebook van het evenement) 

R&R te ondertekenen bij inschrijving

TARIEF EARLY BIRD (01/04-30/04)

 • CDT € 50

 • CDT XL € 80

TARIEF 2 (01/05-31/08)

 • CDT € 60

 • CDT XL € 90

TARIEF LAST MINUTE (01/09-30/09)

 • CDT € 70

 • CDT XL € 100

bottom of page